Logo
Print deze pagina

Zelfrapportage onderzoek

Deel dit artikel:
 • onderzoeker bestudeert inhoud gedachten (woorden/ beelden), dromen en opvattingen die patiënt zelf rapport. Lijkt onmiddellijk toegang te geven tot inhoud van denken.

Problemen:

 • Alleen toegang tot gedachten/ideeën die onderzochte zich op moment bewust is.
 • Sociaal wenselijke antwoorden, waarvan zij menen dat onderzoeker het wil horen.
 • Automatische informatieverwerkingsprocessen (Problemen omzeilen) Meten aandachts-/geheugenprocessen bij verschillende soorten stimuli. Onderzoekt of processen anders verlopen bij verwerken informatie verband houdend met het bij stoornis horende schema dan wanneer dit niet het geval is. Twee voorbeelden:
 • Stroop-taak woorden in kleur afgedrukt. Kleur noemen en niet inhoud woord. Angstige blijken sterker dan normale/depressieve vertraging te vertonen bij noemen kleur dat te maken heeft met schema dat – naar men aanneemt – bij hen actief is.
 • Geheugenonderzoekpersoonlijke herinneringen geven bij neutrale stimuluswoorden. Depressieve blijken in verschillende opzichten af te wijken:
  • Rapporteren meer herinneringen die sombere persoonlijk betekenis hebben.
  • Herinnering sombere gebeurtenis schiet sneller te binnen dan vrolijke.
  • Moeilijk concrete gebeurtenissen herinneren, meer globale (negatieve) herinneringen
Copyright © 2019. All rights reserved.