Menu

Wat is mindfulness? Definitie en Betekenis

wat is mindfulness

Definitie Mindfulness

Mindfulness is een bepaalde manier om naar problemen te kijken dat streeft naar een mentale staat van bewustzijn en een acceptatie van de momenten die in nu gebeuren, dit gaat over de huidige gevoelens, gedachten, lichamelijke staat en omgeving.

Oorsprong Mindfulness

Mindfulness is terug te voeren tot het Pali woord sati, dat zoveel betekent als bewustzijn hebben, aandachtig zijn en herinneren (Bodhi, 2000). Mindfulness is afgeleid van Vipassana meditatie, een vorm van inzichtmeditatie die zijn oorsprong vindt in het Theravada Boeddhisme uit Zuid- en Zuidoost-Azië (Gunaratana, 2000).

Deze technieken werden in de jaren tachtig omgevormd tot een mogelijke therapie bij chronische pijn. Oude oosterse meditatietechnieken werden zo van hun ‘Boeddhagehalte’ ontdaan en toegankelijker gemaakt voor niet-boeddhisten, onder andere chronische pijnpatiënten.

Vrij vertaald betekent mindfulness ‘intentioneel en niet oordelend aandacht geven aan het huidige moment’. Hierbij wordt mindfulness omschreven als een staat van zijn, een soort van 'mindvolle aandacht' die men kan ontwikkelen en cultiveren. Mindfulness wordt dan gedefinieerd als het proces van aandachtsmeditatie, een definiëring waar ook bij dit onderzoek voor geopteerd wordt.

Lees meer...

Toevoeging van Controle Groep

Het onderbroken time-series ontwerp behoeft geen controlegroep

Maar toevoeging controle-groep maakt het ontwerp krachtiger

Guerin en MacKinnon (1985) voegen twee natuurlijke controlegroepen toe in hun studie naar effecten van een autostoeltjeswet in Californië

Lees meer...

Onderbroken Time-Series design

-Groep deelnemers herhaaldelijk getest voor en na een manipulatie of een natuurlijke gebeurtenis - Eigenlijk een 1 groep, pretest-posttest design met meerdere voor en na metingen

-Meervoudige metingen maken detectie van storende variabelen mogelijk - Regressie naar het gemiddelde, geschiedenis, rijping, etc.

Lees meer...

Niet-equivalente Controle-Groep Design

-Zie ook hfst 10 de pretest-posttest natuurlijke controlegroep design

-Naarmate de groepen meer overeenkomen, wordt het echte experiment benaderd

Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

- Proefpersonen, soms om praktische redenen, op natuurlijke wijze aselect toegewezen (in wezen een natuurlijk experiment)

- Soms zijn de groepen duidelijk verschillend, hoewel zorgvuldige analyse en voorzichtige interpretatie nog steeds kunnen leiden tot geldige conclusies Soms mogelijk om resultaten te interpreteren vanuit een niet-equivalente controle-groep studie, zelfs als de groepen voor interventie verschillen

Alleen (b) en (f) suggereren een experimenteel effect

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen