Menu

Het belang van de filosofische traditie voor iedereen

 • Filosofie kan op verschillende manieren worden benadert à uitgaan van het mens- en maatschappijbeeld waarin we opgegroeid zijn en dat we tot nu toe altijd als vanzelfsprekend beschouwd hebben (elk mensbeeld geeft een bijna volledige en bevredigende verklaring van ons menselijk bestaan)
 • Om vanuit dit vanzelfsprekende mensbeeld tot de filosofie te komen, moeten we door 3 fasen gaan:
  1) Het geleefde of geëxisteerde mensbeeld:
  -krijgen we van onze ouders en omgeving mee: wij doen dit en we laten het andere omdat we katholiek zijn en we leven volgens de waarden en verklaringen die ons milieu deelt, het is een vrij onbewust mensbeeld en tegelijkertijd bepaalt het heel ons denken en handelen van vroeg tot laat

  2) Het gesproken mensbeeld:
  -het onbewust geleefde mensbeeld wordt uitgesproken, waarin we de overgang van vieren van de kindertijd naar de jonge volwassenheid (vormsel, bar mitzvah,…). Hier spreken de kinderen zich bewust uit voor het mensbeeld van hun familie en milieu à ze kiezen dus nu zelf voor het mensbeeld waarin ze zijn opgegroeid

  3) Het besproken mensbeeld:
  - hier is er pas sprake van een filosofische benadering: de eigen en ook andere mensbeelden worden kritisch bekeken en hier gaat men dan ofwel het vroegere mensbeeld verwerpen of er deze keer zeer bewust en overtuigd opnieuw voor kiezen à het vereist dus een dieper inzicht in onszelf en onze omgeving en de moed om dit nieuwe inzicht ook in de praktijk om te zetten (vaak met zware offers)

  9 aan deze 3e fase kan men zien dat de studie van filosofie meer is dan opdoen van vrijblijvende kennis van een of andere wetenschapstak en vaak ingaat tegen de oppervlakkigheid die dat soort consequentie uit de weg gaat

Lees meer...

Filosofie en ideologie

 • Ideologie = een samenhangend mensbeeld dat steun en zekerheid geeft, al dan niet bewust wordt opgedrongen en antwoorden geeft maar geen vragen laat stellen (een verstard mensbeeld dat gecontroleerd wordt door autoritaire en absolutie gezagsinstanties die geen tegenspraak dulden)
 • Duidelijk onderscheid tussen ideologie en filosofie: ideologie helpt om traditionele zuilen in stand te houden en het is hieruit dat filosofie in een actief-pluralistische context een uitweg kan bieden
Lees meer...

Filosofie en godsdienst

 • De filosofische vragen kunnen zowel door de filosofie als door de godsdienst behandeld worden
  -het is de methode (de weg) om tot een antwoord te komen, die verschilt
 • Filosofie: geen plaats voor een boven- of buitenmenselijke ervaring, waarin bepaalde waarheden aan de gelovigen worden meegedeeld en door hen worden aanvaard à filosofie beperkt zich tot een kritisch-rationele benadering van dezelfde problemen
 • Filosofie en godsdienst zijn dus geen natuurlijke vijanden, alleen spreekt de godsdienst zich soms uit op terreinen waar de filosofie geen antwoord kan geven of tenminste de vraag openhoudt
Lees meer...

Filosofie en mythologie

 • Filosofische vragen werden pas mogelijk en zinvol nadat mensen op een zeker niveau van materiële beschaving waren geraakt en ze dus niet hun hele actieve leven aan produceren van voedsel en bescherming tegen de natuur hoefden te besteden
 • Zo ontstond er een kleine minderheidsgroep van bevoorrechte burgers die een deel van de vrijgekomen tijd aan verder onderzoek konden wijden in de handelssteden = groep van ‘vrijgestelden’ (priesters, priesteressen, dichters die in lange epische verhalen de mythen van de stam verder vertelden)
 • Mythe = een als correct aanvaarde doch niet-gefundeerde voorstelling van zaken
 • Er komt een punt in het sociale en historische groeiproces waarop deze mooie verhalen niet meer volstaan en de nieuwsgierigheid is gewekt à deze nieuwsgierigheid + groeiende ervaring (experimenten, reizen, contacten met andere culturen) = drijfveer van alle wetenschappelijk en filosofisch denken
Lees meer...

De filosofische vragen

 • Beginperiode van westerse denken (6e eeuw v. Chr.): alle vormen van denken worden door filo-sofen bedreven

- filo-sofen = vrienden van de sofia of wijsheid = mensen die in bloeiende handelssteden en havens van Klein-Azië (huidig Turkije) en later in de grote Griekse metropolen een antwoord zochten op een reeks vragen die tot dan toe door mythologie en godsdienst behandeld waren of die om praktische redenen opzij werden geschoven

 • Filosofische vragen:

- waar komt de wereld vandaag en waaruit bestaat het heelal?
- bestaat er een absolute waarheid en hoe kunnen we die kennen?
- wat zijn de regels van het denken?
- wat noemen we goed en kwaad, en waarom?
- hoe bereiken we de beste vorm van het menselijk samenleven?
- wat is de zin van het leven?

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen