Menu

Marketing – een nieuwe term voor een oud begrip

Deel dit artikel:

- Er doen zich een aantal treffende overeenkomsten voor tussen een schaakspel en marketing.

 • De speler heeft de beschikking over verschillende instrumenten van verschillende sterkte en met onderscheiden aanwendingsmogelijkheden.
 • Het is niet de eenvoudige som van de middelen die het resultaat bepaalt, maar wel de manier waarop de instrumenten in opeenvolgende fase gecombineerd ingezet worden.

= het inzetten van middelen in een concurrentiële contrext.

 • Vooruitzien is regeren: een maketer denkt niet alleen aan het onmiddellijke, maar ook aan de MLT en de LT.
 • De marketer houdt rekening met de verschillende uitkomsten die het gevolg kunnen zijn van zijn initiatieven en reacties hierop.

Hij heeft in beide gevallen een strategie in het hoofd, maar is ook in staat tactisch te reageren op onverwachte situaties.

 • Schaakblindheid bij marketing: het zo verdiept zijn in een gegeven toedracht dat men een eenvoudige zet niet opmerkt.

- Tekortkomingen van de metafoor van het schaakspel:

 • De lijst van marketinginstrumenten is veel langer en gevarieerder dan de opsomming van de schaakstukken.
 • Er komen steeds nieuw bedachte wapens op de proppen.
 • De absolute en relatieve kracht en begrenzing van de middelen liggen niet nauwkeurig vast.
 • De spelregels zijn niet expliciet en kunnen beïnvloed worden.
 • De uitkomst is veel genuanceerder dan schaakmat.
 • Continuïteit is het motto.
 • Het aantal marktspelers is niet vastgelegd.

Relevante artikels

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen