Menu

Toon aan dat rechtszekerheid belangrijker is dan rechtvaardigheid.

De rechtsorde moet er natuurlijk voor zorgen dat het door het merendeel van de rechtssubjecten als rechtvaardig aanschouwd word want anders zou deze niet lang bestaan. Toch indien men voor rechtszekerheid of rechtvaardigheid moet kiezen zal men voor het eerste kiezen want rechtszekerheid betekent dat de rechtssubjecten met zekerheid de voor hen toepasselijke rechtsregels kunnen kennen, waardoor er stabiliteit in de rechtsbetrekkingen heerst. Vb. de verjaring

Lees meer...

Welk is het essentieel kenmerk van recht ten opzichte van andere regels?

Het recht is een geheel van regelen en het merendeel van deze normen zijn gedragsregels. Hiermee wil men zeggen dat zij betrekking hebben op de gedragingen van de rechtsonderhorigen. Zij verbieden, bevelen of laten een handelswijze toe. De andere rechtsregels daarentegen hebben niets te maken met enige gedragingen. Daarenboven is recht ook afdwingbaar waardoor het zich afscheidt van andere regels.

Lees meer...

Wat is recht?

Een geheel van algemeen geldende normatieve regelen, opgelegd of ontvangen en bekrachtigd door de maatschappij, waarvan de naleving afdwingbaar is en die de ordening van het maatschappelijk leven beogen.

Lees meer...

Installeren van Yasm

Yasm is een assembler vrijgegeven onder de BSD-licentie. Hoewel het niet strikt noodzakelijk is voor het opstellen van de instrumenten, het helpt om de conversie snelheid van ffmpeg te verbeteren bij het gebruik van HD-codecs, zodat de installatie wordt sterk aanbevolen. yasm is vaak beschikbaar in de repositories van de meest populaire Linux-distributie, maar het heeft de voorkeur om de nieuwste versie te installeren door het opstellen van de broncode:

Lees meer...

H.264 codec installeren

H.264 codec is een digitale videocodec voor videocompressie. Het is een proces waarbij video's gecodeerd worden in een formaat dat minder capaciteit vraagt wanneer het wordt opgeslagen of verzonden. Videocompressie (of video codering) is een essentiële technologie voor toepassingen zoals digitale televisie, DVD-Video, mobiele tv, videoconferencing en internet video streaming. Standaardiseren video compressie maakt het mogelijk voor producten van verschillende producenten (bijvoorbeeld encoders, decoders en opslagmedia) inter werken. Een encoder zet video in een gecomprimeerd formaat en een decoder zet gecomprimeerde video terug in een gecomprimeerd formaat.

Lees meer...

Installeren van FFMPEG op linux server

FFmpeg is vrije software die audio- en videobestanden converteert. Met de command-line tool die is samengesteld uit een verzameling van vrije software / open source libraries. Het omvat libavcodec, een audio / video codec bibliotheek die wordt gebruikt door verschillende projecten. De naam van het project is afkomstig van de MPEG-video normen groep, samen met "FF" voor "fast forward".

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen