Menu

Google Analytics

Kennis is macht. U moet gewoon altijd bij de zaak blijven. Cijfermateriaal over het gedrag van uw website en gebruikerservaringen van de bezoekers ervan, kunnen u een stuk op weg helpen. Google Analytics biedt u de tools om daar achter te komen.

Laat Bronso uw statistieken bekijken

Google Analytics is gemakkelijk toegankelijk en het cijfermateriaal is direct voorhanden. Maar hoe moet dat allemaal geïnterpreteerd worden? De interpretatie en het daaruit voortvloeiende advies, dat kunt u beter aan de experts overlaten, en daar komt Bronso om de hoek kijken.

Onze adviezen zijn gericht en vertrekken van de data afkomstig van uw eigen website. Bronso is instaat om daar conclusies uit te trekken en op gepaste manier te reageren om uw conversiegraad te verhogen. Vervolgens kan bijkomend verkeer aangetrokken worden en kunnen digitale aankondigingen verfijnd worden.


Google Analytics


Wat kunnen wij voor u doen?

Google Analytics effectief uitvoeren
Google Analytics biedt u een schat aan gegevens die u kunt gebruiken om uw doelen te bereiken. Om dit te kunnen verwezenlijken zorgen wij ervoor dat u de juiste gegevens aangeleverd krijgt dankzij een conversie die op uw maat uitgevoerd werd.

Analytics interpreteren
Dankzij de implementatie van een gepersonaliseerd dashboard krijgt u de gegevens die u nodig hebt, maar wat is bv. de oorzaak van een bounce rate? Het ligt niet altijd aan uw site, het kan liggen aan de implementatie van de code.

Google Tag beheer
Tags moeten precies uitgekozen en uitgevoerd worden. Daarom is het zaak dat u zo planmatig mogelijk te werk gaat. Goede tags zijn als het ware gebeurtenissen die de vooropgestelde reactie op de website triggeren.

Meten van gebruikersgedrag
Zowel triggers als gebeurtenissen moeten gemonitord worden. Wij beschikken over de nodige expertise om de activiteiten van de klanten te meten en e-commerce data te traceren en te interpreteren met het gebruik van multi-channel trechters .

Uw inkomsten vergroten
Aan de hand van de interpretatie van de verkregen data kunnen wij u vertellen waar de mogelijke struikelblokken zitten om inkomsten te verwerven. Wij leggen u graag uit hoe u het best aan klantenbinding doet.

Inzicht in koopgedrag verschaffen
Verschillende klanten vertonen verschillend koopgedrag. Als bedrijf is het belangrijk om dit gedrag te onderkennen en te respecteren. Alleen zo kunt u aan efficiënte klantenbinding doen en inspelen op de behoefte van online shoppers.

Dataverwerving met behulp van Google
Dataverwerving, dat doet u met behulp van Google. De laatste techniek die hiervoor ontwikkeld werd heet Universal Analytics. Wij zijn er helemaal in thuis en verzorgen graag de implementatie, de dataverwerving, de analyse en de rapportage.

De juiste data verwerven
Wanneer u data verzameld, is het uiteraard de bedoeling dat u de juiste data verzameld. Daarom is het nodig inzicht te hebben in de structuur van uw Google account zodat u de juiste filters installeert om over bruikbare data te beschikken.

Rapportage
Rapportage is een kunst op zich. Een eerste vereiste is dat u over betrouwbare data beschikt waarop u de rapportage kunt baseren. Wij stellen een audit van data voor u samen zodat u er zeker kunt van zijn dat u over betrouwbare gegevens beschikt.

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen